Kişisel koruyucu ekipman

Kişisel koruyucu ekipman - gözlükler, eldivenler, giysiler, kalkanlar ve diğer ürünler, herhangi bir kontaminasyona karşı güvenliğiniz için (virüslerden vb.)